Γεωθερμική Θέρμανση Σπιτιού

Η γεωθερμική θέρμανση αξιοποιεί κυρίως την σταθερή θερμοκρασία της γης για την παροχή θέρμανσης και ψύξης αν το γεωθερμικό πεδίο είναι 15-25 βαθμούς Κελσίου. Η  θερμοκρασία της γης είναι σταθερή όλη την διάρκεια του έτους και δεν επηρεάζεται όπως είναι φυσικό από τις κλιματολογικές συνθήκες του περιβάλλοντος. Στην χώρα της Νάξου, για παράδειγμα υπολογίζεται ότι η θερμοκρασία της γης, δηλαδή το γεωθερμικό πεδίο είναι 18-20 βαθμούς Κελσίου. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα το γεωθερμικό σύστημα να χρησιμοποιείται και για θέρμανση και για ψύξη.

Τρόπος λειτουργίας: Μέσα στη γη τοποθετούνται σωληνώσεις, οι οποίοι είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας, και συνήθως ενδοδαπέδιες σωληνώσεις και αντλίες θερμότητας εντός του σπιτιού. Η αντλία θερμότητας (Heat Pump) περιέχει έναν κυκλοφορητή ο οποίος κινεί το νερό μέσα στις σωληνώσεις. Το νερό παίρνει τη θερμοκρασία του εδάφους, δηλαδή τους ~20 βαθμούς Κελσίου, και τη μεταφέρει μέσα στο σπίτι.  Αντίθετα, το καλοκαίρι το νερό παίρνει τη θερμότητα από το σπίτι και τη μεταφέρει στη γη. Ο θερμός αέρας έχει την τάση να ανεβαίνει προς τα πάνω γι’ αυτό το σύστημα γίνεται πιο αποδοτικό όσον αφορά την ψύξη, με την τοποθέτηση σωλήνων στην οροφή της οικίας.

Στην οικία των 70 τ.μ. για παράδειγμα, απαιτούνται συνολικά για θέρμανση περίπου 4.500kcal/h και για ψύξη 5.500kcal/h δηλαδή 22.000 Btu/h.

70 τ.μ.* 60 kcal/m =4.200kcal/h ~ 4.500kcal/h για θέρμανση

5.500kcal/h * 4 = 22.000 Btu/h για ψύξη

Γνωρίζοντας λοιπόν τις παραπάνω απαιτήσεις για θέρμανη και ψύξη (κλιματισμός) τοποθετούμε μία γεωθερμική αντλία με μέγιστη ισχύ 1,2KW.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι γεωθερμικών αντλιών. Αυτές είναι :

  • AIR to AIR
  • WATER to WATER
  • AIR to WATER
  • WATER to AIR

Κάθε μια την χαρακτηρίζει διαφορετικό κόστος και αποδοτικότητα. Η πιο συμφέρουσα από άποψη απόδοσης – κόστους είναι η “WATER to AIR” και φαίνεται παρακάτω. To σύστημα αυτό χρησιμοποιεί σωληνώσεις στην γη αλλά όχι σωληνώσεις εντός της οικίας. Χρησιμοποιεί την θερμοκρασία του εδάφους για να πετύχει την επιθυμητή θερμοκρασία εντός της αντλίας θερμότητας και στην συνέχεια μεταφέρει αυτή την θερμοκρασία στους χώρους του σπιτιού με αεραγωγούς όπως φαίνεται και στη παρακάτω εικόνα. Μία τέτοια γεωθερμική αντλία κοστίζει περίπου 3.000 ευρώ και συμφέρει έναντι του συμβατικού κλιματιστικού μηχανήματος αφού καταναλώνει σχεδόν το 40% ενός κοινού κλιματιστικού. Ένα κοινό κλιματιστικό μηχάνημα για να αποδώσει την ψύξη που χρειάζεται ο χώρος θα έπρεπε να έχει ισχύ τουλάχιστον 3 KW.

θέρμανση με γεωθερμική ενέργεια

Αντλία Θερμότητας, Κύκλος Θέρμανσης

Περισσότερο όμως το γεωθερμικό σύστημα συμφέρει για θέρμανση, έναντι των καυστήρων πετρελαίου αφού δεν απαιτεί πετρέλαιο του οποίου το κόστος συνέχεια ανεβαίνει.  Σημαντικό πλεονέκτημα είναι επίσης ότι δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, πράγμα που δεν συμβαίνει με την χρήση του πετρελαίου.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.